Den lärande organisationen

“Förmågan att få medarbetarna att tänka tillsammans är kanske din enda hållbara konkurrensfördel”

fritt översatt  Peter M Senge

Leant Ledarskap hjälper er att närma er den lärande organisationen. Den lärande organisationen är förmodligen det enda man inte kan kopiera. För hur man reflekterar tillsammans, lär av varandra och hur man väljer att göra saker är det som blir unikt för varje organisation. Men för att det ska hända krävs en lärande kultur och strukturer som möjliggör detta.

Om att mötas

En viktig pusselbit i den lärande organisationen handlar om hur vi möts. Allt fler ineffektiva möten byts ut mot dialog för att skapa lärande. För när människor möts, lyfter frågor och reflekterar tillsammans händer magiska saker. Den lärande organisationen kräver en kultur där dialogen och reflektionen har en självklar plats och där det finns strukturer som möjliggör det.

Arbetsglädje och tillståndet i organisationen

Att ständigt jobba för att det ska finnas en hög arbetsglädje i organisationen är också ett medel för att motverka fel. Här har den lärande organisationen mycket att bidra med. Det är av stor betydelse om medarbetare får känna att de är med och bidrar eller inte och det är kulturen som visar hur det ligger till. Autonomi – att få lov att kunna påverka sin situation är viktig.

Vad vi gör

Att tränas i Leant Ledarskap är både verksamhetsutveckling och ledarträning, samtidigt. Förutom att man får en samsyn så odlar man också den lärande kulturen så att man alltmer närmar sig den lärande organisationen.

 

 

 

 


 

Hur vi gör

Här är en väg att gå

 

Här är en annan

 

 

Deltagarna reflekterar, övar och ger feedback till varandra på de olika inlärningsmomenten. De jobbar i par och i mindre grupper.

Metod och träning

Den lärande organisationen fokuserar på träning och lärdomar. Vi använder samma metod i utvecklingsprocessen. Formen är ofta i dialog och workshop då vi vet att när vi tänker och gör tillsammans skapas en snabbare synergi. Kloka tankar lyfts och vi lär av varandra. Deltagarna praktiserar lärdomar direkt i sin egen vardag. Man har själv kommit till insikter, tillsammans hittat vägar för implementering, allt för att öka på inlärningen och överbrygga ”utbildningssammanhang” med ”verkligheten”.

Ledarna uppgraderar sitt ledarskap där språket tränas och kopplingen mellan ledarens egna mentala processer och kropp spelar roll. I utvecklingsprocessen tränas ledaren till att vara hel i sitt uttryck för att må bra för att det ska gå bra. En hållbar investering helt enkelt.

Frågor för dialog

Vår produkt med “100 utvecklande frågor för dialog” finns för både ledarskap och medarbetarskap. Dessa är en stor hjälp i utvecklingsarbetet mot den lärande organisationen och stimulerar till dialog, reflektion och lärande.

 


 

Dialogledare

I utvecklingsprocessen så utvecklar vi även Dialogledare i organisationen. Dessa är viktiga i överlämnandet då utvecklingsprocessen ska fortsätta. dialogledare utbildas till att vara facilitatorer för olika typer av utvecklingsdialoger och workshops där man fortsätter att reflektera, ha en dialog och utvecklas tillsammans i organisationen. Dialogledare kan användas som resurs för att:

  • Moderera och facilitera ledningsgrupper.
  • Hålla regelbundna träningar med alla ledare.
  • Lägga upp utvecklingsplanen utifrån vision och målsättningar.
  • Göra kulturpulsning där alla medarbetare på ett engagerat och involverat sätt ger sin syn på organisationen.

Vi lyfter fram tanke, känsla och kropp och kopplar till de befintliga strukturerna och processerna i organisationen.