Hur kan man använda korten?

Det finns hur många sätt som helst att använda dem på. Här tipsar vi på olika sätt att använda dem. Korten är ganska “ofarliga” och är just frågekort. Det gör att man kan involvera alla när man tar fram vilka frågeställningar man behöver och vill samtala om. Kom ihåg att samtal behöver en stund så ha gärna tid för att kunna hinna igenom frågorna.

Några tips!

Ha inga bord. Bord kan störa processen.
Samtala i mindre grupper eller gå laget runt.
Använd en “talking-stick” (en penna, ett papper etc). Den som har den får lov att säga något. De andra lyssnar. Att lyssna på varandra är mycket viktigt i utvecklingsprocessen.
Ha tid. En grupp på 5 personer, 1 kort – 1h. Ju större grupp desto längre tid om ni vill fånga upp tankar och idéer.

Ledarskapskorten

Dessa kort är inriktade på viktiga ledarskaps frågor och kan användas tillsammans med alla ledare olika nivåer inklusive projektledare. Kan också med fördel användas i ledningsgrupper som vill arbeta med de hållbara frågorna, om att vara ledare och människa.

  1. Egen utveckling Använd dem för att coacha och utveckla dig själv. Frågeställningarna sätter fokus på viktiga delar i ledarskapet och genom självreflektion så coachar man sig själv. Ta ett kort om dagen och besvara frågorna och se vad som händer i dig och i ditt ledarskap.
  2. Ledarforum – lära av varandra Om det är en grupp på max 10 ledare, be alla välja ut vars ett kort som de tycker att man behöver utveckla i ledarskapet, be dem sedan rangordna dem utifrån i vilken ordning ni ska börja jobba med dem. Ha sedan regelbundna träffar på 3h per gång och samtala kring de ämne som då kommer fram. Nyckeln att samtala utan bord. Sitt i mindre grupper om 3-4 personer. Sätt sedan samman smågrupperna till en större grupp och gå laget runt. Man lär av andras reflektioner och tankar.
  3. Stöd i utvecklingsprocess Använd korten till att ta reda på hur ledarna tänker i olika frågeställningar för att höra om det saknas kunskap och kompetens.

Medarbetarkorten

Dessa kort kan användas med alla medarbetare i organisationen inklusive ledarna.

“Vi har haft en del spänningar i teamet och jag har faktiskt tyckt att det har varit besvärligt att ta upp ämnen som vi ska prata om även om det är mitt jobb som teamledare. För min del var det så väldigt skönt att ta fram frågorna för då var det inte jag som hela tiden satte fingret på saker, utan det var teamet själva som tog fram vilka frågor som var viktiga för dem. Det blev himla bra och faktiskt väldigt skönt för mig”.

  1. Konflikt Om det finns gnissel i teamet så kan du be teamet välja ut varsitt kort som har den frågeställning som man tycker att man behöver jobba med för att få ett mer väloljat maskineri. Sedan rangordnar de dem tillsammans genom att rösta fram de tre viktigaste frågeställningarna.
  2. Välj ut 10 kort själv som du upplever att ditt team behöver jobba med. Sedan får de välja vilka kort de vill börja med.
  3. Kombinera Du kan med fördel kombinera olika frågekort. Tänk bara på att frågorna startar tankar och tankar tar tid att samtala igenom.
  4. Som inspiration Använd korten för att inspirera till andra aktiviteter och/eller för att se utifrån vilka frågeställningar som finns i kortleken också ta fram olika handlingsplaner för utveckling för teamet.
  5. Skapa samsyn Använd korten för att ni gemensamt ska kunna skapa samsyn i teamet kring en viss frågeställning.