Ledartid

Det är i samspelet mellan människor det händer, ute i verksamheten där verkligheten finns, där medarbetare varje dag utför uppgifter för att nå leverans av så väl tjänster som produkter. Och det är just här, i verkligheten, som ledaren behöver lägga allt mer av sin tid, Ledartid.

Read More

Mest sunt förnuft!

Jag har jobbat med lean i näst intill hela yrkeskarriären och fått vara med om att skörda flera framgångar men också stött på många hinder. Många gånger har ledarskapet varit del av orsaken. En insikt som börjar infinna sig, efter dessa ca 15 år, är hur mycket de mänskliga relationerna är avgörande för framgången. Och då inte bara generellt i det stora utan kanske främst i det där mellanmänskliga rummet, det där lilla mikrokosmos mellan oss människor. Fyllt av energi och kraft för att både att lyfta och förgöra relationer.

Read More

Älska dina avvikelser!

”Älska dina avvikelser” är en av grundbultarna i Leant ledarskap. Avvikelserna är den bästa generator till förbättringar som driver verksamheten mot önskade resultat.

Read More

Balanserat och modigt ledarskap

Leant Ledarskap handlar om att finnas och vara synlig i organisationen. Genom att vara mer synlig som ledare så blottar man sig också mer. Det blir tydligare hur man kommunicerar, hur man leder, delegerar, vilken energi man själv har och hur man motiverar.

Read More

Modet att göra det enkelt och involverande

forskning kring humant ledarskap

Brene Brown studies human connection — our ability to empathize, belong, love. In a poignant, funny talk at TEDxHouston, she shares a deep insight from her research, one that sent her on a personal quest to know herself as well as to understand humanity.

I HANDLING

När andra beskriver vad, visar vi hur.

Hur gör man när man är närvarande? För många är det solklart, men för andra är det inte riktigt lika klart.

Hur gör man när man ger feedback? Alla feedbackmodeller till all ära, men i slutändan handlar det ändå om att den ska landa. Och hur vet man att det har landat?

Read More

I TANKEN

Leant Ledarskap – en filosofi.
Jag står inför en grupp, för mig, nya människor och ska ta det första klivet mot att skapa en kultur styrd av lean-principer. Vad ska jag säga, vad ska jag göra, som ledare, för att skapa den glöd och det engagemang för Lean som jag själv har, i mina medarbetare?

Read More