Starta med frågor

Här kommer några tips på frågor som kan hjälpa er att utvecklas som team och skapa en medvetenhet. De är tagna ur frågekorten för “Medarbetare”. De kan användas i kombination med varandra eller bara som egna övningar. Dessa frågor kan användas i alla team även i olika ledningsteam.

Read More

Mest sunt förnuft!

Jag har jobbat med lean i näst intill hela yrkeskarriären och fått vara med om att skörda flera framgångar men också stött på många hinder. Många gånger har ledarskapet varit del av orsaken. En insikt som börjar infinna sig, efter dessa ca 15 år, är hur mycket de mänskliga relationerna är avgörande för framgången. Och då inte bara generellt i det stora utan kanske främst i det där mellanmänskliga rummet, det där lilla mikrokosmos mellan oss människor. Fyllt av energi och kraft för att både att lyfta och förgöra relationer.

Read More