Älska dina avvikelser!

”Älska dina avvikelser” är en av grundbultarna i Leant ledarskap. Avvikelserna är den bästa generator till förbättringar som driver verksamheten mot önskade resultat.

Read More

Balanserat och modigt ledarskap

Leant Ledarskap handlar om att finnas och vara synlig i organisationen. Genom att vara mer synlig som ledare så blottar man sig också mer. Det blir tydligare hur man kommunicerar, hur man leder, delegerar, vilken energi man själv har och hur man motiverar.

Read More

I HANDLING

När andra beskriver vad, visar vi hur.

Hur gör man när man är närvarande? För många är det solklart, men för andra är det inte riktigt lika klart.

Hur gör man när man ger feedback? Alla feedbackmodeller till all ära, men i slutändan handlar det ändå om att den ska landa. Och hur vet man att det har landat?

Read More