Våra värderingar

Lönsamt ska det vara ut samtliga parters perspektiv. Både för er som kund, som deltagare och för oss som leverantör.

Glädje tror vi är en nyckel till resultat. Både när vi jobbar i vårt team och när vi tränar och coachar våra kunder.

Utveckling driver vårt sätt att jobba varje dag. Vi skapar utvecklande vanor både hos kunder och för oss själva.

 

 

 

Anna Celsing <br> Processledare och Leanexpert

Anna Celsing
Processledare och Leanexpert

Anna Celsing har lång erfarenhet av att leda förändringsprocesser i organisationer i kombination av djup kunskap, expertis och förståelse av lean. Anna är civilingenjör och har jobbat med lean i över 10 år. Hon har haft befattningar som bl a teknikchef, affärsområdeschef, regionchef, platschef och fabrikschef. Hon har hämtat inspiration och en djupare förståelse för lean i Japan. Anna var platschef på Nolato som fick Leanpriset 2015. Här skapade hon och utvecklade det som idag har fått namnet Leant Ledarskap.

Anna är en dynamisk kommunikatör som genom små medel når stora resultat. Hon har ett förflutet av att ha lett stora och små organisationer. Hon har varit med att driva omfattande utvecklingsresor som påverkat organisationer på nationell nivå. Hon har en varm, lugn och pedagogisk framtoning, men under ytan finns ett enormt resultatfokus. Hon tror inte på att ”slå in dörrar” utan det är det ständiga nötandet som skapar resultat. Vänlighet och att vara flexibel är hörnstenarna i hennes ledarskap. Med stor klokhet, visdom och ett outtröttligt sätt av att hålla resultatet i fokus skapar hon motivation hos människor att vilja förändra och utvecklas.

Lotta Bengtsson<br>Processledare och Coach

Lotta Bengtsson
Processledare och Coach

Lotta Bengtsson har i över 14 år skaffat sig en gedigen erfarenhet som ledarutvecklare och coach. Hennes pedagogiska förmåga har möjliggjort utveckling av ledare med stora skillnader i bakgrund och förutsättningar. Som coach har hon stöttat otaliga individer att nå sina mål och må bra under tiden och detta vävs även in i utbildningssammanhang för att lyfta enskilda individer i en grupp. Hon får konsekvent högsta betyg. 

Lotta har en både bred och djup kunskap om ledarskap utifrån sin långa erfarenhet som ledarutvecklare och personalstrateg i kombination med att själv ha haft olika ledar- och chefsroller inom både försäljning, administration och HR. Hon har även certifiering i personlighetsindex Decision Dynamics Jung Type Index och Decision Dynamics Karriärmodellen. Hon är en varm och färgstark person med mycket humor som bjuder på sig själv. Hon har utöver detta ett starkt fokus på att skapa resultat och förmåga att snabbt skapa trygghet och tillit i en grupp. Detta skapar möjligheter för ökad inlärning hos gruppmedlemmarna. Vidare är hennes sätt att lyssna aktivt och sätta sig in i olika gruppers ofta unika frågeställningar är avgörande styrkor för att nå framgång i utmanande förändrings- och utvecklingsarbeten.