Om vi gör det vi alltid har gjort, kommer vi få samma resultat som vi alltid har fått.

 

Enad ledningsgrupp

Ledningsgruppen behöver själva ha ett starkt samarbete och vara trygga i sitt ledningsteam och ledarskap. För nu börjar det hända. Oavsett om “min” avdelning gör bättre resultat än “din”. Ledningsgruppen behöver vara det levande forum som det är tänkt att vara där utveckling står i fokus snarare än avrapportering från varje enhet.

Genom Leant Ledarskap ökar man motivation och engagemang hos medarbetarna vilket kommer att påverka vad man förväntar sig i organisationen från ledningsgruppen. Därför behöver man också ha en mycket tydlig gemensam målsättning och veta hur man ska prioritera i de frågor som nu dyker upp från organisationen. Man behöver också lägga än mer tid på att förklara “varför” man väljer att ta en riktning eller inte.

För att förstå processen som pågår i organisationen behöver också ledningsgruppen tränas, tränas så att det blir ännu mer engagerade och motiverande sammankomster och att rätt frågeställningar får fokus. Ledningsgruppen ska helst inte användas som rapporteringsforum längre, utan det ska bli ett utvecklande forum med energi som sedan spills över till ledarna.

Fyra områden som kan komma att behöva jobbas igenom och anpassas till leant ledarskap och de nya krav som ställs på samtliga ledare i organisationen är:

 • Målstyrning
 • Kommunikation
 • Mötesteknik
 • Tid

 

 

Viktiga frågor för ledningsgruppen

 • ”Hur kan vi förenkla beslutsprocesser?”
 • ”Har vi delegerat tillräckliga mandat?”
 • “Hur skapar vi mer tid för att leda?”
 • “Hur tränar vi våra medarbetare?”
 • “Hur uppfattas vi i organisationen?”
 • “Hur är vårt samarbete i ledningsgruppen?”
 • “Har vi alla köpt målsättningen och förstår vi den?”
 • “Är det mitt resultat som räknas eller är det företagets?”
 • “Är vi ett avrapporteringsforum eller driver vi utvecklingsfrågor?”