3 avgörande delar i ledarskapet

1. Mål

Om man inte vet vart man ska hur ska man då kunna fokusera? Målsättningar som är triggande är en viktig del för utveckling och framgång. Att kunna kommunicera på olika sätt de mål som man har framför sig är en framgångsfaktor och nödvändighet.

2. Involvering

För att frigöra potential krävs det att alla i organisationen har ett engagemang. Ett engagemang kan bara startas om man man blir involverad. Ledaren tränas i att vara moderator/facilitator istället för styrande och operativ.

Reflektion är en väg genom bruset. En Lean ledare skapar lärande i vardagen och går allt mer från ett reaktivt ledarskap till proaktivt tänkande. En Lean ledare slutar informera och utvecklar sin faciliterande och tränande roll för att skapa förståelse och involvering i organisationens frågor och utmaningar.

3. Utvecklande vanor

En Lean ledare har kunskap om beteenden och hur hjärnan fungerar för att lättare kunna leda, motivera och engagera. Ledaren har en förmåga till självreglering, dvs att jobba mer genomtänkt och hållbart för att lättare kunna hantera utmaningar. Alla ledare behöver ha samma utvecklande vanor gällande kultur och struktur. Det gör att det blir mycket lättare att navigera i det brus som ständigt pågår och en nödvändighet för att få fart framåt.

Ledarskapet får en “Träningsarena” 

Förhållningssättet i ledarskapet för att gå in i tränarrollen innebär också att varje dag blir en träningsarena för ledaren (tränaren). Där tydlig målsättning är det viktigaste och feedback en nödvändighet. Varje medarbetare ska kunna berätta för vem som helst vilken målsättning företaget har och den avdelningen man arbetar på.

Tid

Ända sedan Taylorismen gjorde sitt intåg på våra arbetsplatser har tid varit en viktig faktor. Inte minst i förhållande till produktion, produktivitet och effektivitet.

Vad vi menar med tid, är att ledaren behöver och definitivt måste förstå sin egen kalender och hur chefen/ledaren ska jobba med den utifrån tränarrollen och ett träningsperspektiv. Träning är något som sker kontinuerligt och den träningen sker inte vid pulstavlorna eller i mötesrummen. Det sker där arbetet utförs. Som tränare har du en välplanerad kalender. Tränaren coachar, ställer frågor och ser till att det finns ständiga lärdomar.

 

Balans för hållbarhet

En obalanserad ledare skapar en osäkerhet. En Lean Ledare eftersträvar balans och har verktyg för att vara i det. Balans infinner sig när både tanke, handling och det interna sinnestillståndet har samma budskap, kongruens. Den tränande ledaren förstår vikten av att ju mer balanserad den är desto mer kan den ”se”, ”höra” och ”uppleva” vilka är tre viktiga delar för att vara i träningsarenan. Det går inte längre vara döv, blind och sönderstressad.

Det är det lilla som gör stor skillnad

Ett ord kan ha stor effekt, en handling en stor påverkan – vi letar skillnader. Skillnader i både tanke, handling och språk. Förfining, utveckling och medvetenhet. Många tror att det är de stora förändringarna som gör störst skillnad. Så kan det vara. De kostar också mest i energi, beteendeförändring och kommunikation. Leant Ledarskap jobbar med att sätta verktygen och sedan jobba med ständigt förbättringar över tid.

 

Vad du tänker, vad du känner och vad du gör

Dessa tre delar är oerhört viktiga i Leant Ledarskap. Det handlar om att skapa en kultur och odla och utveckla utvecklande beteenden. Att ge rätt beteenden gödning så att det får växa och bli starkt. Det gör också att gamla sanningar kring ett arbete faktiskt utmanas. En annan viktig del i Leant Ledarskap är att ledarna följer upp sina ledarskapsbeteenden. Medvetenhet är en nyckel.

 

 

PULS :a ledarskapet

I den lärande organisationen lär sig även ledaren om sig själv genom reflektion och medvetenhet. Vi kallar det för att ledaren PULS:ar sitt ledarskap. Inte en gång, utan varje dag för att ha fokus och balansera de hårda med de mjuka delarna.