Vissa växer under ansvar, andra bara sväller.

 

Det är så enkelt att ta på sig mer och mer och till slut sväller det över. Vad är det som gör att det är så svårt att lämna ifrån sig saker?

Det är verkligen så att vissa växer under ansvar, en del bara sväller. Det finns många anledningar till att det “sväller”. Många är det som betraktar sina arbetsuppgifter som att de är “mina” istället för att tänka att “jag är här för att bidra med lösningar till de behov som finns i organisationen”. En annan anledning till att det bara “sväller” är att det är obefintligt med delegering. De allra flesta ledare vill delegera. De allra flesta säger dessutom att det är viktigt att delegera.

 

Men ändå händer det inte alltid och händer det så “dumpas” det över på någon annan att lösa något som blev akut. Ibland är det också så att det inte finns någon att delegera till. Organisationen i sig är anorektisk, ledarna och medarbetarna är överjästa.

 

Hur är det för dig?

Växer du eller sväller du?