Varför slösa tid på dialog?!

 

Tempot är högt, kalendern är full, mötena avlöser varandra, ibland finns det ingen tid att ens ta sig från det ena mötet till det andra… Det är som om att vi tror oss leva i en “StarTrek”-värld där vi kan “beama” oss från ett ställe till det andra.

 

Men hur viktigt är egentligen alla dessa “måste”-möten? Hur mycket värde skapas egentligen av all denna tid?

 

Tänk om det är när vi vågar stanna upp, reflektera, tänka tillsammans och samtala om det som är viktigt som vi skapar bestående värde?

 

Dialogen är ett sätt att tänka tillsammans, ta vara på varandras kompetenser och driv genom att involvera oss i samtal, ofta om det som gör skillnad. I dialogen får vi träna oss på att lyssna, stanna upp och reflektera, lära av varandra och öppna oss för förändring. Att skapa sig den utvecklande vanan av att föra dialog kan vara den främsta konkurrensfördelen i en allt mer föränderlig värd där allt mer handlar om att ta tillvara på allas potential och dessutom utveckla den för att ständigt kunna förnya och ligga steget före konkurrenterna.

 

Vi vill göra det lätt och enkel att göra dialogen till en utvecklande vana i alla verksamheter. Därför har vi tagit fram frågekort för dialog som kan användas för att skapa dialog i ditt team, på din avdelning eller i hela verksamheten. Frågorna riktar sig både till ledare som tillsammans vill utveckla sitt ledarskap och till medarbetarna, som vi alla är, för att utveckla medarbetarskapet.

 

Frågekorten beställer du lättast på Adlibris:

http://www.adlibris.com/se/sok?q=leant+ledarskap