Uppföljning, uppföljning, uppföljning

 

Börja INGET förrän du vet hur du ska följa upp hur det går.

 

Det är så lätt att engagerat kasta sig över och börja något utan att först ha gjort fullständigt klart för sig , hur kommer jag att veta hur jag ligger till?

 

Hur många initiativ har inte tagits av den ena ledningsgruppen efter den andra? Bara för att sedan rinna ut i sanden? Trots sina goda intentioner, hur bra de än tycktes vara från början.

 

Vad var det som gick snett?

 

En av de stora, kanske i många fall den största anledningen till att initiativ och satsningar går i stöpet är att ingen tänkte på ”Hur följer vi upp?”.

 

Vi möter problemet hos alla våra uppdragsgivare och de är inte ensamma.

 

Så nästa gång du bestämmer dig, har siktet inställt och klart på vart ni ska. Stanna upp, reflektera och bestäm, ”Hur följer vi upp?”.