Starta med frågor

Här kommer några tips på frågor som kan hjälpa er att utvecklas som team och skapa en medvetenhet. De är tagna ur frågekorten för “Medarbetare”. De kan användas i kombination med varandra eller bara som egna övningar. Dessa frågor kan användas i alla team även i olika ledningsteam.

Samarbete

Att bygga broar mellan team och avdelningar är viktigt för en företagskultur som vill främja samarbete och snabbhet. Två viktiga delar i den agila verksamheten.

Skapa grupper om minst 3 och max 5 i varje och låt varje medarbetare reflektera över frågorna:

  1. Vilka avdelningar skulle ni i ert team behöva förbättra och öka samarbetet med?
  2. Om ni gjorde det, vad skulle hända då?
  3. Vad har hindrat er från att göra det?

Låt sedan varje fråga pratas och lyssnas igenom. Be dem prata en och en och att de andra lyssnar. När alla har berättat sina reflektioner kring frågorna så kan ni ha en gemensam dialog.

Skriv ner vad ni behöver göra för att öka samarbetet och gör en handlingsplan som alla är med och skapar.

Sedan är det viktigt att följa upp. Utan uppföljning faller övningen platt som en pannkaka så uppföljning är en viktig nyckel i allt utvecklingsarbete.

 

Arbetsglädje och trivsel

Gör samma sak som ovan med det här frågekortet:

  1. Hur märker man att det finns arbetsglädje?
  2. Vem är det som ska skapa arbetsglädje och trivsel?
  3. Hur bidrar du själv?

Likadant här, att prata om saker och skapa en samsyn är viktigt. Det gör också att man reflekterar över sitt eget beteende och kan justera om det behövs.

 

Varje frågekort tar minst 2h att arbeta igenom om det ska bli något vettigt av det. Tankar behöver få ta tid. Likaså hur man vill fortsätta jobba med frågorna framöver.

Har du några frågor – hör gärna av dig!