I TANKEN

Leant Ledarskap – en filosofi.
Jag står inför en grupp, för mig, nya människor och ska ta det första klivet mot att skapa en kultur styrd av lean-principer. Vad ska jag säga, vad ska jag göra, som ledare, för att skapa den glöd och det engagemang för Lean som jag själv har, i mina medarbetare?

Jag som tidigare fått uppleva framgångar och glädjen som kan skapas av Lean. Vad ska jag säga för att få fram mitt budskap till alla de som inte varit där, än? Vem kan svara på alla de frågor jag har om Lean kopplat till mitt ledarskap, här och nu?

Jag hittar inga svar på mina frågor. Jag vänder mig i stället tillbaka till mina tidigare erfarenheter, jag bollar idéer med kloka människor i min närhet och trevar mig fram.

Samtidigt väcks också tanken inom mig att någon gång vilja dela med mig av mina erfarenheter av ledarskap kopplat till Lean till alla de chefer och ledare som står just där jag stått. Med frågorna, till synes utan klara svar. Hur gör jag? Hur leder jag enligt Lean-principerna? Vad skapar glädje, engagemang och inte minst resultat?

Leant Ledarskap är filosofin och resultatet av vad dessa tankar mynnat ut i. Leant Ledarskap innehåller en hel verktygslåda till dig som chef och ledare som du kan använda på din Lean-resa oavsett var på resan du befinner dig. Framför allt är det verktyg som kan omsättas i omedelbar handling.