Det var länge sedan…

… vi gjorde några uppdateringar.

Vad har vi hittat på i vår?

Det händer mycket hos oss och vi har flera saker igång: coaching, rådgivning, NLP-utbildningar som ligger i FlowPartners regi som handlar om kommunikation och ledarskap och det fantastiskt roliga uppdraget för Jönköping Energi som har pågått sedan 2017.

En organisation som vill blir alltmer av en lärande organisation och som vill förenkla och utveckla mål, kommunikation, uppföljning och feedback. Det är ju det som är vår hemmaarena.

Det började med att vi först fick träffa alla medarbetarna i en storgruppsdialog. Dialogen syftade till att få fram ett nuläge “Vad säger medarbetarna om den kultur som man har idag?”.  Detta spännande uppdrag tar oss från utvecklingsarbete med koncernledningen till alla ledningsgrupperna och alla ledarna. Vi har också utbildat dialogledare under 10 dagar för att de ska bidra till att delaktighet skapas och dialog är ett redskap för framgång.

Koncernledningen i dialog kring mål och kommunikation. Det är otroligt roligt att få lov att följa, utveckla och coacha organisationen genom de olika faserna.

Är du nyfiken på vad vi kan göra för er?

Slå oss en signal.