Vi bidrar till hållbart, utvecklande och involverande  ledarskap genom våra coachande frågekort. En uppsättning frågekort för ledarskap och en uppsättning för medarbetarskap.

Syftet är att få hjälp till fördjupad dialog om frågeställningar som är viktiga för samarbete och resultat. Att genom olika perspektiv på olika frågeställningar bredda kunskap, genom dialog hitta samsyn, hitta olikheter och gap, skapa samhörighet och god arbetsmiljö.

Varje kort har en huvudfråga med flera följdfrågor. Man kan använda dem i workshops, möten eller dialog med en eller flera. Ett sätt att ha fokus. Man kan välja ut frågeställningar som är aktuella för teamet tillsammans och jobba igenom dem över tid eller exempelvis en kick-off. Man kan inrätta möten varje vecka för att avsätta en timme för fördjupa dialog. Variationerna är många. I boxarna finns tips på användningsområden och ännu fler tips finns på sidan, https://leantledarskap.se/tips-till-fragekorten/

Korten mäter 14,5cm x 9 cm är greppvänliga och trevligt illustrerade.

De är uppdelade i 5 kategorier med 20 frågekort inom varje kategori:

  • Precisera (mål och resultat)
  • Utmana (tänka utanför det invanda)
  • Lyssna (hur man lyssnar både inåt på sina egna signaler och på andra)
  • Samarbete (hur man skapar bryggor inom och utanför team)
  • Angelägna frågor (dilemman och frågeställningar som är viktiga att jobba med)

Vi erbjuder olika paketpriser:

1 boxset (2) 995,-

2-5 boxset (2) 895,-

6-10 boxset (2) 795,- 

Länk till beställning och mer information nedan:

https://www.simplesignup.se/event/155283