100 utvecklande frågor för dialog - LEDARSKAP, 1295,- ex moms.

100 utvecklande frågor för dialog - LEDARSKAP, 1295,- ex moms.

Frågor för att reflektera, coacha och lära av varandra.

Behöver man alltid gå en utbildning för att öka medvetenhet och insikter gällande viktiga frågor i ledarskapet, frågor som kan skapa hinder om de inte tas upp?
Hur kan man på ett enkelt sätt höja kvalitet och öka insikterna i ledarskapet?
Hur kan man skapa en gemensam plattform för ledarskapets viktiga delar och skapa ett gemensamt lärande?
Med hjälp av dessa frågor för ni stöd i ert utvecklingsarbete. Frågorna är de frågor som ofta är obearbetade, men otroligt viktiga för den gemensamma företagskulturen.
Frågorna är riktade mot ledarskap. Frågor som startar utvecklande tankar. De kan användas i dialogform och coachingform.
När människor möts, lyfter frågor och reflekterar tillsammans händer magiska saker. Varför?
När vi reflekterar och har ett samtal kring en gemensam frågeställning, vrider och vänder på den, kan vi få en gemensam linje och förhållningssätt i frågor som vi sällan diskuterar. Genom frågorna och dialogen som sedan följer, lyfts den samlade kompetensen och erfarenheten som finns i rummet. Ett lärande uppstår.
Frågorna har till syfte att stötta, utmana och utveckla ledarskapet.
Frågorna riktar sig till mod, svårigheter, kommunikation, målbilder, silo/systemtänk, konflikter, självinsikt och mycket mer.

Frågorna är sorterade i 5 kategorier:

P-Precisera, tydlighet, resultat och målbilder
U- Utmana, utveckla
L – Lyssna utåt och inåt
S– Samarbeta
A – Angelägna frågor

Frågorna kan användas med eller utan moderator. Frågorna riktar sig till ledare i olika befattningar och nivåer samt ledningsgrupper.
Så vad skulle hända om ni började reflektera tillsammans kring ledarskapets och samtidigt coachar er själva till högre medvetenhet?

Korten beställs via oss genom att skicka ett mejl eller genom Bokus (tryck på rubriken).

100 utvecklande frågekort för dialog MEDARBETARE, 1295,- ex moms.

100 utvecklande frågekort för dialog MEDARBETARE, 1295,- ex moms.

Julerbjudande 495,- ex moms + frakt 49,- ex moms. Beställs ENDAST via den här länken: https://simplesignup.se/event/143058 Frågor för att reflektera, coacha och lära av varandra.
Vad händer om man lyfter viktiga frågor som rör medarbetarskap och samtidigt skapar en gemensam plattform?
Hur kan man på ett enkelt och effektivt sätt arbetar igenom frågeställningar som ofta skapar gnissel i maskineriet?
Hur kan man påverka kulturen på nyfiket sätt genom att reflektera och lära av varandra?
Med hjälp av dessa frågor för ni stöd i ert utvecklingsarbete. Frågorna är de frågor som ofta är obearbetade, men otroligt viktiga för den gemensamma företagskulturen.
Frågorna är riktade mot medarbetarskap. Frågor som startar utvecklande tankar. De kan användas i dialogform och coachingform.
När människor möts, lyfter frågor och reflekterar tillsammans händer magiska saker. Varför?
När vi reflekterar och har ett samtal kring en gemensam frågeställning, vrider och vänder på den, kan vi få en gemensam linje och förhållningssätt i frågor som vi sällan diskuterar. Genom frågorna och dialogen som sedan följer, lyfts den samlade kompetensen och erfarenheten som finns i rummet. Ett lärande uppstår.
Frågorna har till syfte att stötta, utmana och utveckla medarbetarskapet och få människor att prata med varandra utifrån ett lärande perspektiv. Frågorna riktar sig till attityder, övertygelser, konflikter, kommunikation, självinsikt, egen påverkan och mycket mer.

Frågorna är sorterade i 5 kategorier:

P-Precisera, tydlighet, resultat och målbilder
U- Utmana, utveckla
L – Lyssna utåt och inåt
S – Samarbeta
A – Angelägna frågor

Frågorna kan användas med eller utan moderator. Frågorna är riktade till alla som arbetar i organisationen, inklusive ledare.
Så vad skulle hända om ni började reflektera tillsammans kring medarbetarskap och samtidigt coachar er själva till högre medvetenhet och ökar samspel?

Korten beställs via oss genom att skicka ett mejl eller genom Bokus (tryck på rubriken).