Våra föreläsningar

och betydelsen av leant ledarskap

Vi har några utvalda föreläsningar som belyser olika ämnen.

 

Föreläsning med tanke

Leant ledarskap – vad är det? Kan man påverka kulturen på sin egen avdelning även om den avviker från övrigas? Varför fungerar inte vårt vanliga ledarskap när vi jobbar med Lean? Det händer ju inget med engagemanget hos medarbetarna.

Lotta Bengtsson – ”Den kulturbärande chefen”
Anna Celsing – ”Utvecklingsresan mot svenska Leanpriset 2015 – som födde leant ledarskap”.

Föreläsningen är 2h 15 min lång inkl kort frågestund.

Ni behöver inte arbeta med Lean för att använda “Leant Ledarskap”.

Kontakta oss