Vad säger forskningen?

Varför Coaching Direkt?

Forskaren och psykologiprofessorn K. Anders Ericson har forskat kring vad det är som skapar framgång inom olika områden, vad är det som gör att vissa människor når excellence? Hans forskning visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kraftfull utveckling av förmågor och beteenden handlar om att få feedback direkt. Han kallar metoden för “handledarledd träning” och en oerhört viktig grundsten i utvecklingen av förmågor och beteenden.

 

Forskaren Simon Elvnäs, KTH, har under flera år filmat ledare under 40h arbetsvecka för att fånga ledarbeteenden. Ledarna har därefter fått titta på filmerna och fått insikter om egna beteende. Den inre och den yttre bilden stämmer inte alltid överens.

 

Handledarledd träning innebär att man får feedback på sina beteenden direkt i anslutning till situationen. Samma tankesätt som finns inom idrotten. När en idrottare ska bli bättre så finns tränaren på plats och observerar och ger konkret och utvecklande feedback direkt efter själva momentet. Det är egentligen ingen skillnad när det gäller att utveckla ledarskap. Den största skillnaden är bara att i ledarskap är inte resultaten lika tydligt och snabbt mätbara som inom tex idrotten.

 

Vår tjänst “Coaching Direkt”

Tjänsten är kopplad till ledarens egen vardag och bygger på att vi skuggar en eller flera ledare ur ledningsgruppen i utvalda situationer där
ledaren önskar utvecklas. Direkt i anslutning till situationen får ledaren feedback
för utveckling. Tillsammans med ledaren skapar vi en handlingsplan för utveckling av önskat beteende. Detta är ett viktigt verktyg för att snabbt kunna arbeta med beteendeförändringar för att nå uppsatta resultat och säkerställa att önskad approach till olika situationer speglar verksamhetens barriärbrytande mål och vision.