Pokémon Go och Leant Ledarskap?

Hur förändra beteenden? Hur skapa nya beteenden? Hur engagera och motivera?

Frågor jag ställt mig som ledare många gånger. Frågor jag dagligen funderar och diskuterar som tränare av ledare.

Så dyker fenomenet Pokémon Go upp som på mindre än 24 timmar förändrar, skapar nya beteenden,

Read More

Att balansera det hårda med det mjuka

 

Är en av de största utmaningarna en organisation kan ha.

Kanske allt för ofta revideras redan uppnådda mål till nya tuffare nivåer och organisationen förväntas leverera. Detta genom att sitta i samman båt som tidigare. Man förväntas ro snabbare och i allt svårare vatten.

Read More

Kunskap om människan

Simon Sinek förklarar hur viktigt tillit är för att skapa resultat i en organisation. Det kommer som ett av resultaten när Leant Ledarskap utövas.

Noterat

I många organisationer så funkar det mesta. Faktiskt.
Detta kan vi till stor del njuta av på grund av att vi skapat system för att saker och ting ska fungera. IT-stöd, processer och strukturer och hur och vad som ska rapporteras för att beslut ska kunna fattas.
Man har fokus på struktur och process, vart alla rapporter ska gå och vilken budget man har.

Read More