I en organisation krävs det ”liv” och i ”liv” finns det en puls och för att det ska bli en puls, krävs kraft.

Ledartid

Det är i samspelet mellan människor det händer, ute i verksamheten där verkligheten finns, där medarbetare varje dag utför uppgifter för att nå leverans av så väl tjänster som produkter. Och det är just här, i verkligheten, som ledaren behöver lägga allt mer av sin tid, Ledartid.

Read More

Mest sunt förnuft!

Jag har jobbat med lean i näst intill hela yrkeskarriären och fått vara med om att skörda flera framgångar men också stött på många hinder. Många gånger har ledarskapet varit del av orsaken. En insikt som börjar infinna sig, efter dessa ca 15 år, är hur mycket de mänskliga relationerna är avgörande för framgången. Och då inte bara generellt i det stora utan kanske främst i det där mellanmänskliga rummet, det där lilla mikrokosmos mellan oss människor. Fyllt av energi och kraft för att både att lyfta och förgöra relationer.

Read More

Älska dina avvikelser!

”Älska dina avvikelser” är en av grundbultarna i Leant ledarskap. Avvikelserna är den bästa generator till förbättringar som driver verksamheten mot önskade resultat.

Read More

Balanserat och modigt ledarskap

Leant Ledarskap handlar om att finnas och vara synlig i organisationen. Genom att vara mer synlig som ledare så blottar man sig också mer. Det blir tydligare hur man kommunicerar, hur man leder, delegerar, vilken energi man själv har och hur man motiverar.

Read More

Modet att göra det enkelt och involverande